Associació de propietaris del Montseny

L’Associació de Propietaris del Montseny agrupa als propietaris forestals que gestionen les seves finques tant orientades al sector primari ( Agrícola, ramader i Silvícola) com al sector serveis (cases rurals, restaurants, cases de colònies, hostals, etc..).

Els associats de Viladrau han donat el seu permís a “Trail Fonts del Montseny” per a que els participants puguin transitar pels camins privats, tot demanant un respecte màxim per l’entorn, tant en la seva vesant mediambiental, com en la seva vesant productiva. Es important remarcar que la gran majoria de boscos pels que passarà la cursa estan gestionats mitjançant Plans Tècnics de gestió i explotació forestal acreditats amb certificació forestal sostenible.

Això vol dir que aquests boscos estan produint llenyes, fustes, subproductes forestals i fruits (castanyes, bolets, etc..) de manera controlada i aprovada per les autoritats pertinents.

L’equilibri doncs, es molt important i demanem s’utilitzin els camins durant el temps que duri la cursa, abstenint-se de utilitzar-los en posterioritat.

El mateix respecte demanem per a les explotacions agràries i ramaderes, sent important no sortir de l’itinerari marcat (així es respecten els cultius a vegades no molt evidents, com pot ser la producció de bolets, tòfones, etc..) i també els animals en producció pecuària i les seves pastures. També es molt important el no portar gossos pel temor i stress que provoquen al bestiar.

 

Finalment desitjar una bona cursa als participants i que puguin gaudir no només de la natura sinó també de la gestió productiva que desenvolupem; i que puguin apreciar els productes que finalment puguin arribar a les seves llars procedents de les nostres explotacions.

L’Associació de propietaris del Montseny

.full-width-5f2ca18a10456 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--5f2ca18a10456 { background-image:url(http://www.trailfontsdelmontseny.com/wp-content/uploads/2019/02/Roberto_TFM2019.jpg); background-position:left top; background-repeat:no-repeat; position: fixed;; }