RESPECTEM LA MUNTANYA, RESPECTEM EL PARC

Serem molts corredors. Des de l’organització volem remarcar molt aquest punt. És molt important ser conscients d’on som i el respecte a la muntanya. Recordeu que estem en un parc natural, un estat protegit, i cal que tinguem una actitud respectuosa amb l’entorn.

EL QUE NOSALTRES FAREM

Inclourem flyers/fulletons informatius sobre el Parc Natural dins la caixa del corredor.

Senyalitzarem els recorreguts amb el material que requereix la normativa (cintes i materials biodegradables).

Disposarem de  “motxilers escombra” que s’encarregaran de recollir les senyalitzacions del recorregut i qualsevol brossa que hi hagi pogut caure.

Desqualificarem a qualsevol corredor que no respecti les normatives ambientals recollides al reglament de la cursa (llençar papers, gels, etc.).

Parc Natural del Montseny

El Parc del Montseny és un espai per a l’ús públic. Tanmateix, moure’s en llibertat pel Parc implica assumir responsabilitats. És a dir, actuar d’acord amb el valor i la fragilitat de la natura i amb el respecte que mereixen les activitats socioeconòmiques que des de fa segles estan modelant aquest paisatge.

.button-61e6c7200e3cf { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; }
.full-width-61e6c7200af7d { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--61e6c7200af7d { background-image:url(http://www.trailfontsdelmontseny.com/wp-content/uploads/2015/02/bg1900_Santi.jpg); background-position:left top; background-repeat:no-repeat; position: fixed;; }