REGLAMENT

El fet de participar suposa l’acceptació d’aquest reglament. El reglament pot ser modificat a mida que s’acosta el dia de la prova, segons imprevistos aliens o interns de l’organització. Qualsevol modificació serà degudament anunciada mitjançant la web i xarxes socials. Si ho prefereixes, descarrega’t el reglament 2015 en PDF:

.button-61e6bf3e4eb25 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; }
Última actualització: 28 d’abril 2015

 

REGLAMENT TRAIL FONTS DEL MONTSENY 2015

1. Condicions de participació

1.1 La prova està oberta a tots els esportistes amb edat mínima de 18 anys complerts el dia de la prova i a menors amb permís patern.

1.2 El corredor pel fet d’inscriure’s confirma estar plenament informat del Trail Fonts del Montseny 2015 i és conscient de la longitud, dificultat i exigència física de la prova, confirma disposar dels coneixements, experiència, material i del nivell físic i psicològic necessari per poder suportar i superar possibles problemes relacionats amb les exigències d’una prova com aquesta.

1.3 L’organització es reserva el dret d’excloure del Trail Fonts del Montseny 2015 a aquells que la seva conducta dificulti o interfereixi en el bon desenvolupament de la cursa.

1.4 Està prohibit participar amb animals.

2. Distàncies i sortides

2.1 El Trail Fonts del Montseny 2015 és una cursa de muntanya que discorre principalment pel municipi de Viladrau i pel Parc Natural del Monsteny completant una distància aproximada de 26,2 quilòmetres pel recorregut llarg, amb un temps màxim per completar-la de 7 hores i una una distància aproximada de 16,8 quilòmetres pel recorregut curt, amb un temps màxim per completar-la de 6 hores.

2.2 Totes dues distàncies amb sortida i arribada a la Plaça Major de Viladrau.

2.3 La sortida de la distancia curta serà a les 9 hores del diumenge 5 de juliol de 2015.

2.4 La sortida de la distancia llarga serà a les 9:20 hores del diumenge 5 de juliol de 2015.

3. Material

3.1 Tot participant ha de tenir en compte que el Trail Fonts del Montseny 2015 és una prova que es fa a la muntanya i que en conseqüència el corredor estarà hores en un entorn amb una geografia i meteorologia imprevisibles, per la qual cosa serà necessari portar un mínim de material obligatori per evitar problemes durant el transcurs de la prova.

3.2 Material obligatori:

 • Dorsal
 • Telèfon mòbil amb la bateria totalment carregada i encès durant tota la prova

3.3 Material recomanat:

 • Motxilla
 • GPS amb el track de la cursa
 • Xiulet
 • Dipòsit d’aigua (bidons o camelbak)
 • Reserva alimentària
 • Jaqueta, paravent o similar
 • Bastons

3.4 El clima del Montseny durant el mes de juliol el fa ideal per a la pràctica del trail running. Malgrat això es poden donar condicions adverses de pluja i fred en els punts més alts del recorregut i per tant els corredors han d’assegurar que la seva indumentària i calçat siguin els més apropiats. L’organització requereix portar un mínim de material obligatori de seguretat en el cas de que les previsions meterològiques siguin adverses pel dia de la cursa. En aquest cas es notificarà prèviament un comunicat a tots els participants mitjançant la página web i xarxes socials.

4. Recorreguts i controls

4.1. Els recorreguts del Trail Fonts del Montseny 2015, transcorren per camins i senders del propi municipi de Viladrau, de finques privades i amb més d’un 75%, pel Parc Natural del Montseny.4.2 Cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud, dificultat, i exigència física de la prova en què participa.

4.3 El recorregut estarà marcat per l’organització amb plaques als pals indicatius del parc, banderoles, cinta plàstica, que estaran ubicats segons la necessitat de marcatge de cada tram, depenent de la tipologia del terreny i dels camins. És responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.

4.4 Alguns dels trams del recorregut que discorren per senders o pistes no estaran tallats al trànsit, havent de seguir els participants les indicacions de l’organització. Serà obligatori creuar les pistes/senders pels passos habilitats per a l’ocasió i que estaran degudament senyalitzats.

4.5 Serà obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar pels controls de pas establerts, que estaran clarament visibles.

4.6 El corredor que faci drecera o retalli l’itinerari marcat serà desqualificat.

4.7 En tots els controls de pas hi haurà personal de l’organització. El responsable de l’organització registrarà el control i lectura del dorsal.

4.8 El corredor que no passi per tots els controls establerts i no validi correctament el seu pas mitjançant la lectura del dorsal serà desqualificat. El dorsal a d’estar totalment visible en tot moment.

4.9 Els controls de pas obligatoris de cada recoregut es publicaran a l’apartat de les curses de la web oficial.

4.10 Hi haurà com a mínim un control secret en cada recorregut.

4.11 S’establiran uns límits horaris de pas pels diferents punts d’avituallament que es faran públics amb antelació a través del web oficial. Aquells corredors que els sobrepassin no podran seguir el recorregut complet de la prova i hauran de seguir les instruccions dels responsables del control per arribar a meta. L’organització es reserva el dret de variar els límits horaris.

4.12 L’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries del recorregut, fins i tot la suspensió de la prova, si les condicions meteorològiques així ho aconsellen, o per altres causes de força major alienes a la seva voluntat. En aquest cas i un cop efectuada la sortida, els drets d’inscripció no seran retornats.

4.13 Si cal fer canvis en el recorregut la decisió s’anunciarà mínim una setmana abans a la prova a través de xarxes socials i la web oficial.

4.14 Si cal interrompre i suspendre la prova en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada al punt d’interrupció o, si no, en l’últim control realitzat.

4.15 Si cal suspendre la prova abans de la data prevista i amb una antelació de més de 7 dies respecte a la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la inscripció. El percentatge d’aquest import variarà en funció de la data de la suspensió i per tant de les despeses ja realitzades. En el cas que aquesta anul·lació passi durant els 7 dies anteriors a la sortida del Trail Fonts del Monsteny 2015 i per causes alienes a l’organització no es contemplarà cap reemborsament.

5. Avituallaments

5.1 L’organització disposarà de punts d’avituallament, amb begudes i aliments que els corredors hauran consumir en el mateix lloc.

5.2 Es facilitaran gots en els punts d’avituallament i només es podrán utilizar a la zona d’avituallament.

5.3 En els avituallaments es podran omplir els bidons o camelbaks.

5.4 Com que la cursa es desenvolupa en un Parc Natural cada corredor haurà de marcar de manera llegible el seu número de dorsal, amb retolador permanent, als embolcalls de les seves barretes, gels, bosses de menjar, etc …

5.5 És obligació de cada corredor portar les seves deixalles fins als punts d’avituallament o la meta, per dipositar-los en aquests punts en els contenidors preparats. El corredor que no els dipositi o els tiri en una zona no preparada, serà desqualificat.

6. Seguretat i abandonaments

6.1 En els controls de pas i avituallaments hi haurà personal de l’organització convenientment identificat que vetllarà per la seguretat dels corredors. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal.

6.2 Es disposarà de personal mèdic i ambulància en punts estratègics del recorregut, així com a la sortida i arribada de la cursa.

6.3 En cas d’abandonament cal comunicar obligatòriament el més aviat possible al personal de l’organització, ja sigui per mitjà d’un control o posant-vos en contacte amb l’organització a través del número de telèfon que serà comunicat als participants i que estarà imprès en el dorsal.

6.4 Llevat en cas d’accident o lesió, el corredor que abandoni haurà de dirigir-se pels seus propis mitjans fins al punt de control o avituallament més proper.

6.5 Un cop comunicada la retirada es lliurarà el dorsal. A partir d’aquest moment el participant quedarà fora de cursa i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada.

6.6 En cas de necessitat d’evacuació per accident o lesió que impedeixi l’aproximació a peu a un dels punts de control o avituallament, s’haurà d’avisar a l’organització per activar l’operatiu de rescat.

6.7 L’organització podrà retirar de la cursa, sota el seu criteri, els participants que tinguin problemes físics evidents (vòmits, diarrees, desorientació, desmais …) que puguin posar en perill la seva salut, o aquells que tinguin minvades les seves condicions físiques per seguir en cursa.

6.8 Els participants estan obligats a prestar auxili als accidentats o aquells que ho requereixin. Els corredors que incompleixin aquesta obligació seran desqualificats.

6.9 Un equip escombra de l’organització farà el recorregut tancant la cursa.

7. Categories

AH – Absolut Homes: fins 39 anys

AF – Absolut Dones: fins 39 anys

VH – Veterà Homes: 40 a 49 anys

VF – Veterana Dones: 40 a 49 anys

MH – Master Homes: 50 anys en endavant

MF – Master Dones: 50 anys en endavant

L’organització podrà fer desaparèixer una categoria si hi ha menys de cinc inscrits.

8. Inscripcions i assegurança

8.1 Les inscripcions i el pagament es faran exclusivament per la página web oficial seguint les indicacions del formulari d’inscripció. L’import d’inscripció està indicat en la mateixa.

8.2 El dorsal és personal i intransferible. En cap cas i sota cap concepte es poden fer canvis de dorsal.

8.3 L’assegurança d’accidents és obligatori per als que no esteu federats. En cas de no estar federat, l’import de la inscripció serà més elevat ja que inclourà l’assegurança pertinent, obligatòria i exclusiva per córrer el Trail Fonts del Montseny 2015.

8.4 La llicència federativa ha de ser vàlida per a la modalitat de curses per muntanya. No serà vàlida cap llicència que no hagi estat emesa per alguna de les federacions territorials reconegudes per la FEDME (Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada) o la ISF. Són vàlides les llicències FEEC modalitat C i D, o equivalent autonòmic habilitat per la FEDME o ESF.

8.5 En cas que l’organització consideri necessària l’ajuda d’un equip extern per realitzar un rescat, les despeses associades aniran a càrrec de l’assegurança que el corredor ha declarat tenir durant la inscripció, ja sigui llicència federativa, o la contractada durant la inscripció (en aquest cas l’organització farà els tràmits pertinents).

8.6 Si el participant ha declarat estar en possessió d’una llicència que en realitat no té, l’organització no es farà càrrec de les despeses del rescat.

8.7 La inscripció inclou:

 1. Obsequis dels patrocinadors.
 2. Avituallaments de cursa i meta.
 3. Vestuari i dutxes abans i després de la prova.
 4. Servei de guarda-roba durant la cursa.
 5. Servei de piscina després la cursa.

Cancel·lacions de la inscripció.

8.8 Els inscrits en qualsevol de les 2 distàncies no podran anul·lar la seva inscripció ni rebre una devolució parcial de l’import de l’inscripció.

8.9 Només en el cas que la prova no es pugui celebrar per motius aliens a l’organització, l’import que es tornarà al participant per la seva inscripció serà del 60% per cent del total de la inscripció.
 La data límit per cancel·lar la inscripció seran les 00.00 h del dia diumenge 28 de juny.

8.10 A partir de 29 de juny ja no es farà cap tipus de devolució.

8.11 Tots els tràmits per al procés de cancel·lació de la inscripció es farien mitjançant la web oficial del Trail Fonts del Montseny 2015.

8.12 El límit d’inscrits per la cursa de distància curta és de 350 corredors.

8.13 El límit d’inscrits per la cursa de distància llarga és de 450 corredors.

Llista d’espera nous inscrits

8.14 Tots aquells que vulguin participar a la competició i no hagin aconseguit dorsal podran apuntar-se a una llista d’espera que els donarà opció, per rigorós ordre d’inscripció, a aconseguir un dorsal si algun dels inscrits es dóna de baixa.

8.15 Les condicions de pagament dels inscrits a través de la llista d’espera seran les que hi hagi en el moment de fer-se efectiva la inscripció, no les del moment d’apuntar-se a la llista d’espera.

8.16 Un cop l’organització comuniqui al corredor que ha aconseguit dorsal, aquest tindrà 48 hores per fer efectiu el pagament i assegurar-se la plaça.

Canvi de distància

8.17 El canvi de distància (curta/llarga) no està permesa. El corredor haurà de participar a la distància que ha realitzat la inscripció. En cas contrari serà desqualificat.

9. Recollida dorsals

9.1 Per formalitzar la inscripció el dia de recollida de dorsals, els participants hauran de presentar el DNI, passaport o document equivalent per a participants estrangers.

9.2 Els participants podrán recollir el seu dorsal a diferents punts d’entrega que seràn detallats minim 3 setmanes abans de la prova.

9.3 Els participants que a l’hora de realitzar la inscripció hagin indicat que tenien llicència federativa de muntanya amb assegurança que cobreixi aquest tipus de proves l’hauran de presentar. En cas de no presentar-la hauran d’abonar la diferència corresponent a l’import vigent el dia de l’inscripció.

9.4 A cada corredor se li lliurarà un dorsal, que serà intransferible, i que haurà de portar durant tot el recorregut. El dorsal haurà d’anar situat ben visible a la part davantera, sense doblegar ni tallar, ni tapar. Si es produís aquesta circumstància, seria causa de desqualificació.

9.5 No està permès cap canvi de dorsal. Si es produís aquesta circumstància, seria causa de desqualificació.

10. Control de sortida

10.1 Els participants que no portin el material obligatori, o que el presentin inutilitzable o defectuós en el control de sortida, no podran prendre la sortida.

11. Desqualificacions

11.1 No passar pel control de sortida.

11.2 No passar o saltar-se algun dels punts de control (PC) obligatoris.

11.3 Canvi o cessió de manera parcial o sencera, del dorsal a una altra persona.

11.4 Llençar voluntàriament residus, deixalles o embolcalls en zones no habilitades.

11.5 Escurçar o retallar el recorregut.

11.6 Utilitzar algun mitjà mecànic o rodat, o transport no autoritzat.

11.7 Manca del material obligatori.

11.8 No prestar auxili a altres corredors que demanin auxili.

11.9 Infraccions contra el medi ambient.

11.10 Desobeir ordres de l’organització, dels controladors, responsables d’avituallament o metge.

11.11 Conducta antiesportiva cap a altres atletes o cap a l’organització.

11.12 Transitar fora dels camins o senders.

11.13 Superar el límit horari d’un control de pas.

11.14 Infraccions de les normes del Parc Natural del Montseny.

11. 15 Negar-se a realitzar una inspecció de material.

12. Classificacions i premis.

12.1 S’atorgaran premis als tres primers classificats de cada categoria establerta, així com a la general absoluta, tant masculina com femenina de cadascuna de les proves. Únicament es lliurarà trofeu al primer classificat d’aquelles categories que no tinguin un mínim de cinc participants.

13. Premis

13.1 No hi haurà premis en metàl·lic.

13.2 Hi haurà trofeus i/o lots de material esportiu pels guanyadors de totes les categories.

13.3 Hi haurà premis també pel segòn i tercer classificat de les categoria masculí general i femení general.

14. Reclamacions

14.1 Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’organització, fent constar, com a mínim:

 • Dades del reclamant: nom de la persona que la realitza, DNI, a qui representa.
 • Dades de l’esportista o esportistes afectats, i els seus números de dorsal.
 • Fets que s’al·leguen.

14.2 Es podran presentar reclamacions referents al desenvolupament de la prova des del moment de l’arribada fins a 1 hora abans del lliurament de premis.

14.3 Les reclamacions contra les decisions del jurat s’hauran de presentar mitjançant el correu electronic de Bejarae Trophy Viladrau SCP bejarae@bejarae.com , en un termini màxim de 7 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de les classificacions.

15. Drets d’imatge

15.1 L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació de les imatges, fotografies i vídeo de la prova.

15.2 L’organització podrà fer ús d’aquest material gràfic a anuncis, notes de premsa o qualsevol altre propòsit de promoció de la cursa, ja sigui amb motiu del Trail Fonts del Montseny, com d’altres esdeveniments de Bejarae Trophy Viladrau SCP.

15.3 Qualsevol projecte publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització.

16. Protecció de dades

16.1 D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, les dades personals recollides formaran part d’una base de dades inclosa en un fitxer titularitat de Bejarae Trophy SCP. Aquestes dades seran tractades amb les finalitats següents:

 1. Gestionar les dades relatives dels inscrits, dades necessàries per a l’organització, realització i publicació dels resultats de la prova esportiva.
 2. Informar sobre noves activitats, esdeveniments i serveis que realitzi Bejarae Trophy Viladrau SCP.
  Bejarae Trophy Viladrau SCP pot compartir les dades d’inscripció de la prova amb les entitats i marques col·laboradores.

16.2 Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@trailfontsdelmontseny.com

17. Acceptació i responsabilitat

17.1 Els participants ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de la sortida i realització d’aquesta prova d’ultrafons. Els participants han de tenir experiència en proves de muntanya, sent responsabilitat seva els problemes que puguin sorgir en el desenvolupament de la prova per ignorar-ho.

17.2 L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del corredor, així com de la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant. Cada corredor serà responsable de tot perjudici o lesió que pugui causar-se a si mateix o a tercers, exonerant a l’organització i Bejarae Trophy Viladrau SCP de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

17.3 El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.

L’organització
.full-width-61e6bf3e4cb60 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--61e6bf3e4cb60 { background-image:url(http://www.trailfontsdelmontseny.com/wp-content/uploads/2015/02/bg1900_Miquel.jpg); background-position:left top; background-repeat:no-repeat; position: fixed;; }